'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מגרש למכירה ללא תיווך

 
במתחם חדש שהופשר (ה.צ. 267 א' )
מול ביה"ס האמריקאי 
מגרש מיוחד במיקומו
215 מ"ר (חצי דו משפחתי) 
מערבי !!! גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר: 1,600,000 כולל היטל השבחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נכס מס' 0.1
בלעדי !!!
 חדש בשוק !
במערבית ברחוב ללא מוצא !!!
330 מ"ר 
אדמה פרטית

מחיר מבוקש: 2,190,000 ש"ח

 
 
 
נכס מס' 1.
ברחוב יפיפה ושקט קרוב למרכז המושבה.

  365 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח
כולל: השבחה, פיתוח וכל אגרות הבניה
(כולל היתר בניה בתוקף ל- 250 מ"ר )


 
 
 
נכס מס' 1.1
בצפון מערב המושבה
ברחוב קטן ושקט!
דונם עם בית ישן+ זכויות בניה
ל-2 יחידות
רוחב 24 מטר!!! 
שתי חזיתות!!!
מחיר מבוקש: 2,750,000 ש"ח


 
 
 
 
נכס מס' 1.2
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
סמוך למרכז המושבה
וילה מודרנית ומטופחת 5 חדרים במפלס אחד
על מגרש 1,660 מ"ר
אדמה פרטית
עם זכויות בניה ל-3 בתים נוספים
מחיר מבוקש: 6,990,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.3
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א') שיפותח בקרוב
2 מגרשים צמודים 254 מ"ר כ"א
במיקום שקט !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,450,000 ש"ח לכל מגרש

 
 
 
 
 
נכס מס' 1.4
בהרחבה המערבית !!!
מגרש 337 מ"ר
ברחוב שקט !!!
לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
 
נכס מס' 1.5
בלעדי !!!

ברחוב שדמה - מערב השקט !!!
מגרש 330 מ"ר
ברחוב שקט !!!
(כיווני אויר: מערב, מזרח ודרום)
לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,000,000 ש"ח 

 
 אפשרות לרכוש שני מגרשים סמוכים !!!
 
 
 
 
נכס מס' 1.6
בשכונת ותיקים מערב!!!
קוטג' ותיק ומיוחד !
150 מ"ר בנוי 
על מגרש 1,015 מ"ר רחב !!!
+ נוף חקלאי פתוח !!!
+ זכויות בניה לבית נוסף !!!
מחיר מבוקש: 4,300,000 ש"ח

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.7
באזור הגבעה!!!
גבוה ושקט
בית ישן בודד
4 חדרים
+ 1,326 מ"ר + זכויות בניה ל 3-4 יחידות !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 5,250,000 ש"ח 


 
נכס מס' 1.8
בהרחבה הבנויה מרחק הליכה מביה"ס בכר
430 מ"ר  בודד !!!
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,500,000 ש"ח 
כולל: השבחה ופיתוח.

 
 
 

נכס מס' 1.9.
ברחוב שקט וללא מוצא !!! בהרחבה הבנויה
344 מ"ר 
לבניה מיידית
אדמה פרטית

מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח

 
 
 
 
נכס מס' 2.
בשכונת ותיקים
 מגרש 380 מ"ר
לבנייה מיידית סמוך לבית הר"מ 

בתוספת למגרש הנ"ל:
קוטג' מודרני
200/320
5-6 חדרים 
 + יחידת קרקע מושלמת 2 חדרים מושכרת !

מחיר מבוקש הבית + המגרש 4,500,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.1 
בצפון מערב המושבה
  465 מ"ר 
פנימי ושקט
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,600,000 ש"ח
כולל:
השבחה פיתוח ודמי היוון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.2
בשכונת ותיקים!
בית ישן ושקט 
+ זכויות בניה לבית נוסף
140/1022
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,980,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.3. 
בלעדי!!!

בודד !!! פינתי !!! ושקט !!!
בהרחבה הבנויה
430 מ"ר  לבנייה מיידית !
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,700,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח.
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.4
בהרחבה הבנויה
מול ביה"ס האמריקאי
480 מ"ר 
בודד
אדמה פרטית
לבניה מיידית
מחיר מבוקש: 2,000,000 ש"ח בלבד!
 
 
 
נכס מס' 2.5
סמוך להרחבה ומרחק הליכה ממרכז המושבה
2 מגרשים שקטים 400 מ"ר  כל אחד
ברחוב ללא מוצא !
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,400,000 ש"ח כל מגרש 
 
 
 
 
 
נכס מס' 3.
ליד רחוב התפוז
750 מ"ר לבניית עד 2 קוטג'ים
אדמה פרטית
כולל בית ישן ובו 3 חדרים גדולים

מחיר מבוקש: 1,750,000 ש"ח לכל מחצית מגרש
כולל: השבחה ופיתוח. לכל מחצית מגרש.

 
 
 
נכס מס' 4.
במרכז המושבה !
בית ותיק 
+ מגרש 1,580 מ"ר
+ זכויות בניה ל- 4 קוטג'ים
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 6,500,000 ש"ח 


 
 
 
 
 
 
נכס מס' 5.
 לקבלן / יזם
במתחם חדש מול ביה"ס האמריקאי
מגרש 630 מ"ר
לבניית  6 דירות
(2 דירות גן , 2 דירות בקומת ביניים ו-2 דירות דופלקס)
מיקום שקט!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 4,200,000 ש"ח + מע"מ 
כולל: היטל השבחה.

 
 
 
 
נכס מס' 6.
למהירי החלטה !!!
בהרחבה הבנויה
במיקום שקט
2 מגרשים 367.5 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית

 
 
 
 
נכס מס' 4.2
בלעדי!!!
שקט!!! 
בשכונת ותיקים - סמוך לרחוב המעפילים
 
מגרש דונם ריק 
לבניית 2 יחידות
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח
 
נמכר !!!
 
 
 
בהרחבה הבנויה !!!
 2 מגרשים צמודים
335 מ"ר כ"א

לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח כ"א

 
נמכר !!!
 
 
 
 
חדש בשוק !!!
בהרחבה המערבית
332 מ"ר 
ברחוב פנימי ושקט
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
נמכר !!!
 
 
 
בלעדי !!!
חדש בשוק !
ברחוב ותיקים מערב !
בית ישן ושקט 
+ דונם אדמה רחב !!!
מתאים לשתי יחידות 
אדמת מינהל מהוונת ורשומה בטאבו.
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09