'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מגרש למכירה ללא תיווך
 
במתחם חדש שהופשר (ה.צ. 267 א' )
מול ביה"ס האמריקאי 
עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!

מגרש מיוחד במיקומו
215 מ"ר (חצי דו משפחתי) 
מערבי !!! גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר: 1,600,000 כולל היטל השבחה
 
מגרש למכירה ללא תיווך
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.0/1
חדש בשוק!!!
בלעדי !!!
ברחוב שקט בשכונת ותיקים
ותיק במפלס אחד
140/530
4 חדרים מרווחים + פוטנציאל !
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,350,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.0/2
חדשים בשוק!
ברחוב מעולה במיוחד במרכז המושבה 
(ללא מוצא , שקט כפרי ויפה)
3 מגרשים 
340-350 מ"ר כ"א 
אדמה פרטית
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 2,050,000 ש"ח לכל מגרש
כולל השבחה ופיתוח.


 
 
 
להגדלה לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 

נכס מס' 0.0.0/3
בהרחבה הבנויה
2 מגרשים צמודים
330 מ"ר כ"א
בקרבת בי"ס בית אבי וקרית הספורט.
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,290,000 ש"ח כ"א
כולל: תכניות בהיתר מלא וכל התשלומים
לרבות אגרת כניסה נפרדת למרתף מגורים גדול.

 
 
 
 
נכס מס' 0.0.0/4
        בלעדי !!!
  חדש בשוק!
בצפון מערב המושבה
500 מ"ר פנימי ושקט
אדמה פרטית!!!
מחיר מבוקש: 1,790,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 

נכס מס' 0.0.1
בלעדי !!!
חדשים בשוק!!!
בשכונת פאר גנים !!!
2 מגרשים צמודים 
310 מ"ר כ"א

גובלים בשטח ירוק !!!
ברחוב שקט
אדמה פרטית
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח כ"א

 
 
 
 
נכס מס'  0.0.1/1
בשכונת ותיקים!
בית ישן ושקט 
+ זכויות בניה לבית נוסף
140/1022
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,980,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.2
        בלעדי !!!
  חדש בשוק!
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
בקרבת מרכז המושבה
מגרש 425 מ"ר 
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,250,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.1
בצפון מערב המושבה
  465 מ"ר 
פנימי ושקט
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,600,000 ש"ח
כולל:
השבחה פיתוח ודמי היוון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.
ברחוב יפיפה ושקט קרוב למרכז המושבה.

  365 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: 2,000,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח

 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.1
במתחם חדיש וצעיר
סמוך לגני הילדים בסוף רחוב השרון
  2 מגרשים צמודים 245 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: לפי 1,900,000 ש"ח ליחידה.
כולל: השבחה ופיתוח

 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.2
בהרחבה הבנויה מרחק הליכה מביה"ס בכר
430 מ"ר  בודד !!!
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,790,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.1
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א')
 עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!
2 מגרשים צמודים 254 מ"ר כ"א
במיקום שקט !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,800,000 ש"ח לכל מגרש

 
 
 
נכס מס' 2.1/0
סמוך להרחבה ומרחק הליכה ממרכז המושבה
 מגרש שקט, בודד !!!
 400 מ"ר 
ברחוב ללא מוצא !
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,600,000 ש"ח 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.2
חדש בשוק

ליד רחוב מעלה הרתמים
מגרש שקט !
375 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר: 1,650,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
נמכרו !!!
 
בלעדי !
חדש בשוק !
ברחוב שקט בשכונת ותיקים
בית ישן מושכר 2 חדרים
על  מגרש 507 מ"ר
רשום בטאבו !!! כולל זכויות בניה
מחיר מבוקש: 2,300,000 ש"ח 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
במתחם חדש וצעיר
סמוך להרחבה הבנויה
2 מגרשים 240 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,650,000 ש"ח לכל מגרש
 
נמכרו !!!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
בהרחבה הבנויה
330 מ"ר 
לבנייה מיידית
(דרום, צפון ומערב)
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,700,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
באזור הגבעה!!!
גבוה ושקט
בית ישן בודד
4 חדרים
+ 1,326 מ"ר + זכויות בניה ל 3-4 יחידות !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 5,250,000 ש"ח 


 
נמכר !!!
 
 
 
 
בלעדי!!!
שקט!!! 
בשכונת ותיקים - סמוך לרחוב המעפילים
 
מגרש דונם ריק 
לבניית 2 יחידות
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח
 
נמכר !!!
 
 
 
בהרחבה הבנויה !!!
 2 מגרשים צמודים
335 מ"ר כ"א

לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח כ"א

 
נמכר !!!
 
 
 
 
חדש בשוק !!!
בהרחבה המערבית
332 מ"ר 
ברחוב פנימי ושקט
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
נמכר !!!
 
 
 
בלעדי !!!
חדש בשוק !
ברחוב ותיקים מערב !
בית ישן ושקט 
+ דונם אדמה רחב !!!
מתאים לשתי יחידות 
אדמת מינהל מהוונת ורשומה בטאבו.
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09