'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מגרש למכירה ללא תיווך
 
במתחם חדש שהופשר (ה.צ. 267 א' )
מול ביה"ס האמריקאי 
עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!

מגרש מיוחד במיקומו
215 מ"ר (חצי דו משפחתי) שקט!
מערבי !!! גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר: 1,790,000 כולל היטל השבחה
 
מגרש למכירה ללא תיווך
 
 לפרטים: רוני 050-7215103
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.1.0
בלעדיות חדשה!!!
במתחם החדש ה.צ 267
 מול ביה"ס האמריקאי
255 מ"ר פינתי! ושקט
 
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,650,000 ש"ח כולל השבחה

 
 
 
נכס מס' 0.1.1
בלעדי!!!
חדש בשוק !!!
בפינת חמד  ליד רחוב סומסום!
1-6 מגרשים 300 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח כ"א
כולל: היטלי השבחה לזכויות בניה מוגדלות!!! ואגרות פיתוח

 
 
 
נכס מס' 0.2
חדשים בשוק
במתחם החדש ה.צ 267
 מול ביה"ס האמריקאי
2 מגרשים צמודים 255 מ"ר כ"א! 
2-3 חזיתות, גובלים בשטח ירוק ושקטים
 
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,700,000 ש"ח כ"א כולל השבחה

 
 
 
 

נכס מס' 1.0

בלעדיות חדשה!!!

בהרחבה הבנויה ובמערבית

                            420 מ"ר בודד ברחוב הפרגים פינת הדליות

                                      מחיר מבוקש: 2,850,000 ש"ח

אדמה פרטית לבניה במיקומים מעולים
 

 
 
 
 
נכס מס' 1.0.0
במרכז השקט
2 מגרשים 375 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,050,000 ש"ח למגרש
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.1
בהרחבה המערבית !!! 
     250 מ"ר 
     ברחוב ללא מוצא
    אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,950,000 ש"ח
כולל: תוכניות
 
 
 
 
נכס מס' 1.2
במתחם החדש ה.צ. 151/1-1
סמוך לבי"ס ראשונים 
276 מ"ר  חצי דו משפחתי
שקט ומול שטח ירוק!!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,670,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.3
חדשים בשוק!
במתחם החדש ה.צ. 151/1-1 סמוך לבי"ס ראשונים
    2 זוגות מגרשים         600 מ"ר ו- 620 מ"ר
לבניית 2 דו משפחתיים
(כל מגרש מחולק ל-200 מ"ר ו- 400 מ"ר)
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,700,000 ש"ח לכל מגרש (ליחידה)
כולל: השבחה ופיתוח
 
 
 
 
נכס מס' 1.3.1
במתחם גילץ
מגרש 394 מ"ר
שקט!!!
חצי דו משפחתי 
לבנייה מיידית
כולל תכניות מאושרות לבנייה
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,500,000 ש"ח 
כולל: היטלי השבחה

 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.4
חדש בשוק !!!
בשכונת פאר גנים !
  מגרש במיקום מעולה ושקט 
490 מ"ר לבית בודד 
אדמה פרטית
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 2,950,000 ש"ח  
 
 
 
נכס מס' 1.5
בשכונת ותיקים!
מיקום שקט!
3.5 חדרים
משופץ חלקית
80/500
+ זכויות בניה
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,100,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס'  1.6
בשכונת ותיקים!
בית ישן ושקט 
+ זכויות בניה לבית נוסף
140/1022
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 4,490,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.7
בשכונת ותיקים ברחוב שקט
450 מ"ר לבניה
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 2,490,000 ש"ח 
כולל השבחה ופיתוח.

 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א')
 עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!
2 מגרשים צמודים 254 מ"ר כ"א
במיקום שקט !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח לכל מגרש

 
 
 
נכס מס' 2.1
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א')
 עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!
2 מגרשים צמודים 425 מ"ר כ"א
במיקום שקט גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 3,150,000 ש"ח לכל החלקה (2 יחידות)
המחיר כולל: השבחה והוצאות פיתוח (ששולם)
 
 
 
 
נכס מס' 3.
בצפון מערב המושבה !
450 מ"ר
שקט
לבניה מיידית
אדמה פרטית !!!
מחיר מבוקש: 2,400,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 4.
ברחוב מעולה שקט וגבוה!
 בקרבת מרכז המושבה
דונם רחב עם בית גדול לשיפוץ
זכויות בניה ל-2 יחידות לפחות (חזית!!!)
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 6,250,000 ש"ח 

 
 
 
נכס מס' 5.
חדש בשוק !!!
מיקום מעולה בגילץ החדשה
220 מ"ר 
שקט + פרטיות רבה
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,595,000 ש"ח 
כולל: השבחה וכל הוצאות הפיתוח
 
 
 
 
  נמכר!!! 2019
בלעדי!!!
חדש בשוק!
פינתי ושקט במיקום מעולה בהרחבה המערבית!
330 מ"ר
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,390,000 ש"ח 
 
 
 
 
 
 

 נמכר!!!
2019

בלעדיות חדשה!!!

בהרחבה הבנויה ובמערבית

                            405 מ"ר בודד ברחוב הדובדבן פינת הסחלב

                                      מחיר מבוקש: 2,750,000 ש"ח

אדמה פרטית לבניה במיקום מעולה
 

 
 
נמכר!!!  2018
 בלעדי!!!
בודד!!! בהרחבה המערבית
420 מ"ר ברחוב הדודאים 3
פינתי ושקט, לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,850,000 ש"ח 
כולל:
השבחה ופיתוח

 
 
 
 
 
 

  נמכר!!!   2018

סמוך למרכז המושבה.
  300 מ"ר חזיתי!!!
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: 1,950,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח

 
 
נמכר!!!   2018
מיקום! מיקום! מיקום!
באיזור הגבעה
375 מ"ר 
ברחוב שקט וגבוה !
לבנייה מידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,450,000 ש"ח 
 
 
 
 
 
 
 
נמכר!!! 2018
סמוך לרחוב תל צור
380 מ"ר לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,695,000 ש"ח 


 
 
 
 
 
 

נמכר!!!2018
בשכונת פאר גנים !!!
310 מ"ר 

פינתי גובל בשטח ירוק !!!
סמוך להרחבה המערבית
אדמה פרטית
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,890,000 ש"ח 

 
 נמכר!!!2017
בהרחבה הבנויה
410 מ"ר לבניה מיידית
ברחוב הולנדי שקט ויפה
מחיר מבוקש: 2,650,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח


 

בלעדי!!!          נמכר!!!2017                
בשכונת פאר גנים !!!
310 מ"ר 
גובל בשטח ירוק !!!
ברחוב שקט
אדמה פרטית
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09