'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מגרש למכירה ללא תיווך

 
במתחם חדש שהופשר (ה.צ. 267 א' )
מול ביה"ס האמריקאי 
מגרש מיוחד במיקומו
215 מ"ר (חצי דו משפחתי) 
מערבי !!! גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר: 1,600,000 כולל היטל השבחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.1
  ירידת מחיר !
          חדש בשוק !
בודד !!!
בהרחבה המערבית
פינתי ושקט !
425 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,400,000   2,290,000  ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.
בהרחבה המערבית !
ברחוב שקט 
400 מ"ר לבית בודד גובל בשטח ירוק !!!
כולל תכניות מוכנות ומאושרות
     לבנייה מיידית !

לבניית קוטג' גדול
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,550,000 ש"ח כולל הכל !!!
 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.1
חדש בשוק !
בצפון מערב המושבה
ברחוב קטן ושקט!
דונם עם בית ישן+ זכויות בניה
ל-2 יחידות
רוחב 24 מטר!!! 
שתי חזיתות!!!
מחיר מבוקש: 2,750,000 ש"ח


 
 
 
 
נכס מס' 1.2
חדש בשוק!
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
סמוך למרכז המושבה
וילה מודרנית ומטופחת 5 חדרים במפלס אחד
על מגרש 1,660 מ"ר
אדמה פרטית
עם זכויות בניה ל-3 בתים נוספים
מחיר מבוקש: 6,990,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.3
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א') שיפותח בקרוב
2 מגרשים צמודים 254 מ"ר כ"א
במיקום שקט !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,300,000 ש"ח לכל מגרש

 
 
 
נכס מס' 1.3.1
חדש בשוק !
במיקום מעולה ושקט
  
ליד רחוב הרימונים
770 מ"ר נטו
(860 מ"ר לצורך זכויות בניה)
לבניית בית בודד או 2 קוטג'ים צמודים
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 3,490,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.4
בהרחבה המערבית !!!
מגרש 337 מ"ר
ברחוב שקט !!!
לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
 
נכס מס' 1.5
בלעדי !!!

ברחוב שדמה - מערב השקט !!!
מגרש 330 מ"ר
ברחוב שקט !!!
(כיווני אויר: מערב, מזרח ודרום)
לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,000,000 ש"ח 

 
 אפשרות לרכוש שני מגרשים סמוכים !!!
 
 
 
 
נכס מס' 1.6
בשכונת ותיקים מערב!!!
קוטג' ותיק ומיוחד !
150 מ"ר בנוי 
על מגרש 1,015 מ"ר רחב !!!
+ נוף חקלאי פתוח !!!
+ זכויות בניה לבית נוסף !!!
מחיר מבוקש: 4,300,000 ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.
באזור הגבעה!!!
גבוה ושקט
בית ישן בודד
4 חדרים
+ 1,326 מ"ר + זכויות בניה ל 3-4 יחידות !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 5,250,000 ש"ח 


 
נכס מס' 2.1
בהרחבה הבנויה מרחק הליכה מביה"ס בכר
430 מ"ר  בודד !!!
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,500,000 ש"ח 
כולל: השבחה ופיתוח.

 
 
 

נכס מס' 2.1.0
 חדש בשוק !
ברחוב שקט וללא מוצא בהרחבה הבנויה
(קרוב לבתיה"ס, בריכה, צופים וקרית הספורט)
660 מ"ר 
לבניית בית בודד/ 2 בתים
אדמה פרטית

מחיר מבוקש: 4,500,000 ש"ח

 
 
 

נכס מס' 2.1.1
 חדש בשוק !
ברחוב שקט וללא מוצא בשכונת ותיקים
120/1000 + מרפסות
בית ותיק משופץ חלקית + זכויות בניה נוספות
מחיר מבוקש: 2,950,000 ש"ח

 
 
 
נכס מס' 2.2
חדש בשוק !
ברחוב יפיפה ושקט קרוב למרכז המושבה.

  365 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח
כולל: השבחה, פיתוח וכל אגרות הבניה
(כולל היתר בניה בתוקף ל- 250 מ"ר )


 
 
 
 
 
נכס מס' 2.3 
בצפון מערב המושבה
  465 מ"ר 
פנימי ושקט
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,600,000 ש"ח
כולל:
השבחה פיתוח ודמי היוון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.3.1
ליד רחוב מעלה הארגמן
בית ישן בודד 
140/755
כולל 3-4 חדרים 
+ גינה ענקית מטופחת
+ זכויות בניה קיימות לבית נוסף או ל-2 יחידות חדשות
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 3,190,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.4
בשכונת ותיקים!
בית ישן ושקט 
+ זכויות בניה לבית נוסף
140/1022
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,980,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.5. 
בלעדי!!!

בודד !!! פינתי !!! ושקט !!!
בהרחבה הבנויה
430 מ"ר  לבנייה מיידית !
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,700,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח.
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.6
בהרחבה הבנויה
מול ביה"ס האמריקאי
480 מ"ר 
בודד
אדמה פרטית
לבניה מיידית
מחיר מבוקש: 2,000,000 ש"ח בלבד!
 
 
 
נכס מס' 2.7
סמוך להרחבה ומרחק הליכה ממרכז המושבה
2 מגרשים שקטים 400 מ"ר  כל אחד
ברחוב ללא מוצא !
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,400,000 ש"ח כל מגרש 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.8
ליד רחוב התפוז
750 מ"ר לבניית עד 2 קוטג'ים
אדמה פרטית
כולל בית ישן ובו 3 חדרים גדולים

מחיר מבוקש: 1,750,000 ש"ח לכל מחצית מגרש
כולל: השבחה ופיתוח. לכל מחצית מגרש.

 
 
 
 
נכס מס' 3.
חדש בשוק !!!
בהרחבה המערבית (רחוב שדמה)
2 מגרשים 255 מ"ר כ"א צמודים
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,500,000 ש"ח לכל מגרש.

 
 
 
נכס מס' 4.

 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 4.1.
 בלעדי !!!
ברחוב השרון (חד סיטרי ושקט)
מיקום מעולה במרכז המושבה!!!
732 מ"ר + בית ישן מפלס אחד מושכר
אפשרות לשינוי תב"ע לשתי יחידות
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 3,500,000 ש"ח 

 
 
 
נכס מס' 6.
חדש בשוק !
במרכז המושבה !
בית ותיק 
+ מגרש 1,580 מ"ר
+ זכויות בניה ל- 4 קוטג'ים
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 6,500,000 ש"ח 


 
 
 
 
 
 
נכס מס' 5.
 לקבלן / יזם
חדש בשוק !
במתחם חדש מול ביה"ס האמריקאי
מגרש 630 מ"ר
לבניית  6 דירות
(2 דירות גן , 2 דירות בקומת ביניים ו-2 דירות דופלקס)
מיקום שקט!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 4,200,000 ש"ח + מע"מ 
כולל: היטל השבחה.

 
 
 
 
נכס מס' 6.
בשכונת פאר גנים!
בית ישן מושכר
3 חדרים מרווחים
+ דונם
אדמהפרטית
מתאים לבניית 2 בתים
מחיר מבוקש: 3,950,000 ש"ח 
 
 
 
 
נכס מס' 4.2
בלעדי!!!
שקט!!! 
בשכונת ותיקים - סמוך לרחוב המעפילים
 
מגרש דונם ריק 
לבניית 2 יחידות
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח
 
נמכר !!!
 
 
 
בהרחבה הבנויה !!!
 2 מגרשים צמודים
335 מ"ר כ"א

לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח כ"א

 
נמכר !!!
 
 
 
 
חדש בשוק !!!
בהרחבה המערבית
332 מ"ר 
ברחוב פנימי ושקט
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
נמכר !!!
 
 
 
בלעדי !!!
חדש בשוק !
ברחוב ותיקים מערב !
בית ישן ושקט 
+ דונם אדמה רחב !!!
מתאים לשתי יחידות 
אדמת מינהל מהוונת ורשומה בטאבו.
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09