'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מגרש למכירה ללא תיווך

 
במתחם חדש שהופשר (ה.צ. 267 א' )
מול ביה"ס האמריקאי 
עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!

מגרש מיוחד במיקומו
215 מ"ר (חצי דו משפחתי) 
מערבי !!! גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר: 1,600,000 כולל היטל השבחה
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.1
ברחוב שקט ללא מוצא !!!
בין מרכז המושבה לבתי הספר וקרית הספורט.
עד 6 מגרשים (3 דו משפחתיים צמודים)
340-355 מ"ר כ"א
אדמה פרטית
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 2,000,000 ש"ח למגרש
כולל השבחה ופיתוח.


 
 
 

 
להגדלה לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס'  0.0.2
בשכונת ותיקים!
בית ישן ושקט 
+ זכויות בניה לבית נוסף
140/1022
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,980,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.3
        בלעדי !!!
  חדש בשוק!
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
בקרבת מרכז המושבה
מגרש 425 מ"ר 
לבנייה מיידית

אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,190,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 

נכס מס' 0.1
ברחוב שקט בצפון מערב המושבה.
470 מ"ר  
בודד
לבניה מיידית וסמוך לבית חדש.
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח.

 
 
 
נכס מס' 1.
סמוך להרחבה ומרחק הליכה ממרכז המושבה
 מגרש שקט, בודד !!!
 400 מ"ר 
ברחוב ללא מוצא !
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,600,000 ש"ח 
 
 
 
נכס מס' 1.1
ברחוב יפיפה ושקט קרוב למרכז המושבה.

  365 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח

 
נכס מס' 1.2
בהרחבה הבנויה מרחק הליכה מביה"ס בכר
430 מ"ר  בודד !!!
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,650,000 ש"ח 
כולל: השבחה ופיתוח.

 
 
 
נכס מס' 1.3
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א')
 עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!
2 מגרשים צמודים 254 מ"ר כ"א
במיקום שקט !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,450,000 ש"ח לכל מגרש

 
 
 
 
נכס מס' 1.4
בשכונת ותיקים
 מגרש 380 מ"ר
לבנייה מיידית סמוך לבית הר"מ 

בתוספת למגרש הנ"ל:
קוטג' מודרני
200/320
5-6 חדרים 
 + יחידת קרקע מושלמת 2 חדרים מושכרת !

מחיר מבוקש הבית + המגרש 4,500,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.5
בלעדי !!!

ברחוב שדמה - מערב השקט !!!
מגרש 330 מ"ר
ברחוב שקט !!!
(כיווני אויר: מערב, מזרח ודרום)
לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח 

 
 
 
 
נכס מס' 1.6
ליד רחוב התפוז
750 מ"ר לבניית עד 2 קוטג'ים
אדמה פרטית
כולל בית ישן ובו 3 חדרים גדולים

מחיר מבוקש: 1,800,000 ש"ח לכל מחצית מגרש
כולל: השבחה ופיתוח. לכל מחצית מגרש.

 
 
 
נכס מס' 1.7
בהרחבה המערבית
2 מגרשים שקטים וצמודים
340 מ"ר כ"א  אחד פינתי !!!
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,250,000 ש"ח לכל מגרש


 
 
 
 
נכס מס' 2.
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
סמוך למרכז המושבה
וילה מודרנית ומטופחת 5 חדרים במפלס אחד
על מגרש 1,660 מ"ר
אדמה פרטית
עם זכויות בניה ל-3 בתים נוספים
מחיר מבוקש: 7,500,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.1 
בצפון מערב המושבה
  465 מ"ר 
פנימי ושקט
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,600,000 ש"ח
כולל:
השבחה פיתוח ודמי היוון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.3 
בלעדי!!!
בודד !!! פינתי !!! ושקט !!!
בהרחבה הבנויה
430 מ"ר  לבנייה מיידית !
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,700,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח.
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.4
בצפון מערב המושבה
ברחוב קטן ושקט!
דונם עם בית ישן+ זכויות בניה
ל-2 יחידות
רוחב 24 מטר!!! 
שתי חזיתות!!!
מחיר מבוקש: 2,950,000 ש"ח


 
 
 
נכס מס' 3.
במרכז המושבה !
בית ותיק 
+ מגרש 1,580 מ"ר
+ זכויות בניה ל- 4 קוטג'ים
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 6,500,000 ש"ח 


 
 
 
 

 
נכס מס' 4.
בלעדי !
חדש בשוק !
ברחוב שקט בשכונת ותיקים
בית ישן מושכר 2 חדרים
על  מגרש 507 מ"ר
רשום בטאבו !!! כולל זכויות בניה
מחיר מבוקש: 2,300,000 ש"ח 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

נכס מס' 5.
במערבית ברחוב חד סיטרי ושקט.
400 מ"ר בודד
גובל בשטח ירוק
כולל !!!  תכניות בנייה מאושרות
  
לבית גדול עם מרתף מגורים מושלם עם כניסה נפרדת
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,490,000 ש"ח

 
 
 
 

 
במתחם חדש וצעיר
סמוך להרחבה הבנויה
2 מגרשים 240 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,650,000 ש"ח לכל מגרש
 
נמכרו !!!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
בהרחבה הבנויה
330 מ"ר 
לבנייה מיידית
(דרום, צפון ומערב)
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,700,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
באזור הגבעה!!!
גבוה ושקט
בית ישן בודד
4 חדרים
+ 1,326 מ"ר + זכויות בניה ל 3-4 יחידות !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 5,250,000 ש"ח 


 
נמכר !!!
 
 
 
 
בלעדי!!!
שקט!!! 
בשכונת ותיקים - סמוך לרחוב המעפילים
 
מגרש דונם ריק 
לבניית 2 יחידות
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח
 
נמכר !!!
 
 
 
בהרחבה הבנויה !!!
 2 מגרשים צמודים
335 מ"ר כ"א

לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח כ"א

 
נמכר !!!
 
 
 
 
חדש בשוק !!!
בהרחבה המערבית
332 מ"ר 
ברחוב פנימי ושקט
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
נמכר !!!
 
 
 
בלעדי !!!
חדש בשוק !
ברחוב ותיקים מערב !
בית ישן ושקט 
+ דונם אדמה רחב !!!
מתאים לשתי יחידות 
אדמת מינהל מהוונת ורשומה בטאבו.
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09