'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מגרש למכירה ללא תיווך

 
במתחם חדש שהופשר (ה.צ. 267 א' )
מול ביה"ס האמריקאי 
עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!

מגרש מיוחד במיקומו
215 מ"ר (חצי דו משפחתי) 
מערבי !!! גובל בשטח ירוק !!!
אדמה פרטית
מחיר: 1,600,000 כולל היטל השבחה
 
 
 
 
נכס מס'  0.0.0
חדש בשוק!!!
ליד רחוב האלון 
בית ותיק בודד ושקט
6 חדרים 
170/952

זכויות בניה לבית נוסף!!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 4,500,000 ש"ח 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.1
בהרחבה המערבית !
2 זוגות מגרשים
סה"כ 4 מגרשים
 330-337 מ"ר כ"א
ברחוב שקט
(כולם באותו רחוב שניים מול שניים)
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,200,000 או 
 כולל היתר ואגרות 2,350,000 ש"ח  
 
 

 
 
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.2
חדש בשוק

ליד רחוב מעלה הרתמים
מגרש שקט !
375 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר: 1,650,000 ש"ח
 
 
 
 
נכס מס' 0.0.3
        בלעדי !!!
  חדש בשוק!
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
בקרבת מרכז המושבה
מגרש 425 מ"ר 
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,250,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס'  0.0.4
במיקום מעולה
                ליד שכונת הציפורים

מגרש דונם+ בית ישן
+ זכויות בניה ל-2 יחידות
מרחק הליכה לבתיה"ס, בריכה, צופים וכו'
אדמה פרטית
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
נכס מס'  0.0.5
בשכונת ותיקים!
בית ישן ושקט 
+ זכויות בניה לבית נוסף
140/1022
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 3,980,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 

נכס מס' 0.1
ברחוב שקט בצפון מערב המושבה.
470 מ"ר  
בודד
לבניה מיידית וסמוך לבית חדש.
רשום בטאבו
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח.

 
 
 

נכס מס' 0.2
חדשים בשוק !
בהרחבה הבנויה
2 מגרשים צמודים
330 מ"ר כ"א
בקרבת בי"ס בית אבי וקרית הספורט.
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,250,000 ש"ח כ"א
כולל: תכניות בהיתר מלא וכל התשלומים
לרבות אגרת כניסה נפרדת למרתף מגורים גדול.

 
 
 
נכס מס' 1.
סמוך להרחבה ומרחק הליכה ממרכז המושבה
 מגרש שקט, בודד !!!
 400 מ"ר 
ברחוב ללא מוצא !
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,600,000 ש"ח 
 
 
 
נכס מס' 1.1
ברחוב יפיפה ושקט קרוב למרכז המושבה.

  365 מ"ר
לבנייה מיידית
אדמה פרטית 
מחיר מבוקש: 2,100,000 ש"ח
כולל: השבחה ופיתוח

 
נכס מס' 1.2
בהרחבה הבנויה מרחק הליכה מביה"ס בכר
430 מ"ר  בודד !!!
לבניה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,650,000 ש"ח 
כולל: השבחה ופיתוח.

 
 
 
 
 
נכס מס' 1.3
בצפון מערב המושבה
  465 מ"ר 
פנימי ושקט
לבנייה מיידית
מחיר מבוקש: 1,650,000 ש"ח
כולל:
השבחה פיתוח ודמי היוון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.3.1
  חדש בשוק!
בהמשך שכונת גילץ 
מגרש 200 מ"ר
שקט
במתחם בניה חדש.
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,100,000 ש"ח
כולל: השבחה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 1.4
בשכונת ותיקים
 מגרש 380 מ"ר
לבנייה מיידית סמוך לבית הר"מ 

בתוספת למגרש הנ"ל:
קוטג' מודרני
200/320
5-6 חדרים 
 + יחידת קרקע מושלמת 2 חדרים מושכרת !

מחיר מבוקש הבית + המגרש 4,500,000 ש"ח 

 
 
 
לתמונות נוספות לחץ על התמונה
 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 2.
בהרחבה המערבית
2 מגרשים שקטים וצמודים
340 מ"ר כ"א  אחד פינתי !!!
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 2,250,000 ש"ח לכל מגרש


 
 
 
נכס מס' 2.1
במתחם החדש!!!
מול ביה"ס האמריקאי (ה.צ. 267 א')
 עבודות הפיתוח יתחילו בקרוב !!!
2 מגרשים צמודים 254 מ"ר כ"א
במיקום שקט !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,450,000 ש"ח לכל מגרש

 
 
 
 
 
נכס מס' 2.2
בצפון מערב המושבה
ברחוב קטן ושקט!
דונם עם בית ישן+ זכויות בניה
ל-2 יחידות
רוחב 24 מטר!!! 
שתי חזיתות!!!
מחיר מבוקש: 2,950,000 ש"ח


 
 
 
 
נכס מס' 3.
ברחוב חד סיטרי ושקט ! 
סמוך למרכז המושבה
וילה מודרנית ומטופחת 5 חדרים במפלס אחד
על מגרש 1,660 מ"ר
אדמה פרטית
עם זכויות בניה ל-3 בתים נוספים
מחיר מבוקש: 7,500,000 ש"ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נמכרו !!!
 
בלעדי !
חדש בשוק !
ברחוב שקט בשכונת ותיקים
בית ישן מושכר 2 חדרים
על  מגרש 507 מ"ר
רשום בטאבו !!! כולל זכויות בניה
מחיר מבוקש: 2,300,000 ש"ח 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
במתחם חדש וצעיר
סמוך להרחבה הבנויה
2 מגרשים 240 מ"ר כ"א
לבנייה מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,650,000 ש"ח לכל מגרש
 
נמכרו !!!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
בהרחבה הבנויה
330 מ"ר 
לבנייה מיידית
(דרום, צפון ומערב)
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,700,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
באזור הגבעה!!!
גבוה ושקט
בית ישן בודד
4 חדרים
+ 1,326 מ"ר + זכויות בניה ל 3-4 יחידות !!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 5,250,000 ש"ח 


 
נמכר !!!
 
 
 
 
בלעדי!!!
שקט!!! 
בשכונת ותיקים - סמוך לרחוב המעפילים
 
מגרש דונם ריק 
לבניית 2 יחידות
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח
 
נמכר !!!
 
 
 
בהרחבה הבנויה !!!
 2 מגרשים צמודים
335 מ"ר כ"א

לבניה  מיידית
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,590,000 ש"ח כ"א

 
נמכר !!!
 
 
 
 
חדש בשוק !!!
בהרחבה המערבית
332 מ"ר 
ברחוב פנימי ושקט
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 1,900,000 ש"ח 

 
נמכר !!!
 
 
 
בלעדי !!!
חדש בשוק !
ברחוב ותיקים מערב !
בית ישן ושקט 
+ דונם אדמה רחב !!!
מתאים לשתי יחידות 
אדמת מינהל מהוונת ורשומה בטאבו.
מחיר מבוקש: 3,850,000 ש"ח 
 
נמכר !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09