'' א. נפלא ''
 
חיפוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share by EMail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למהירי החלטה!!!
 
 
 
 נכס מס' 0.1
בלעדי !!! 
דרומית לביה"ס האמריקאי גוש 8023
3 חלקות  1,340 מ"ר כ"א
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: לפי 525,000  295,000 ש"ח לדונם 
(אפשר לרכוש כל חלקה בנפרד)

 
 
 
 נכס מס' 1.
בגוש 8023 
חלקה לא רחוקה מביה"ס האמריקאי
844 מ"ר
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 390,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
נכס מס' 2.
בגוש 8022 בחלקה מערבית לביה"ס האמריקאי
420 מ"ר
עם הסכם שיתוף!!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 349,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
נכס מס' 3.
דרומית לביה"ס האמריקאי
2 מגרשים 400 מ"ר כ"א
(בתוך התב"ע !)
אדמה פרטית!!!
מחיר מבוקש: 320,000 ש"ח כ"א 

 
 
 
 
 
 
 
 
נכס מס' 4.
בצמוד ודרומית לכביש 553
בקרבת הכניסה לדרך רבין
כ- 14 דונם נטו אחרי הפקעה !!!
ניתן לרכוש 4.6 דונם או 9.2 דונם או 13.8 דונם או סה"כ 18.4 דונם
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: לפי 425,000 ש"ח לדונם נטו (אחרי הפקעה !)

 
 
 
 
 
 
 נכס מס' 5.

מערבית להרחבה החדשה
 חצי דונם
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: 320,000 ש"ח 

 
 
 
 
נכס מס' 6.

במרכז המושבה
בהליכי הפשרה

660 מ"ר

אדמה פרטית!!!
מחיר מבוקש: ,850,000 ש"ח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
בלעדי !!!
מערבית לרחוב הנוטר
5.625 דונם
בחלקה עם 2 בעלים בלבד!!!
אדמה פרטית
מחיר מבוקש: לפי 340,000  290,000  ש"ח לדונם 

 
 
 

נמכר !!!

 
 
 
 
נמכר !!!
 
 דרומית  וקרוב לביה"ס האמריקאי,
4 דונם
אדמה פרטית!!!
מחיר מבוקש: 2,200,000 ש"ח

 
 
 
נמכר !!!
 
בלעדי !!!
מציאת השנה !!!!
ירידת מחיר !

באזור הגבעה!
 5.6 דונם
אפשרות לרכישת דונם אחד מתוך כל החלקה
  אדמה פרטית
במיקום גבוה ושקט!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לפרטים על אבן יהודה לחץ כאן 
 
לקבלת מפה של אבן יהודה ורשימת רחובות ראו במידע כללי -לחץ כאן

 
 ת.ד. 1424  אבן יהודה    | פקס מייל:  153-9-8995906    |     במשרד:  8995812 - 09